Drobečková navigace

Úvod > Činnosti spolku > Pohybové kroužky v MŠ a ZŠ > Informace pro rodiče pohybové kroužky

Informace pro rodiče

Co pro děti děláme

V šesti různých regionech Královéhradeckého kraje od roku 2014 pravidelně navštěvujeme mateřské a základní školy, ve kterých s dětmi rozvíjíme základní pohybovou průpravu. Stejně, jako se děti ve škole základům jazyků a matematiky, které je provázejí po celý život, my se snažíme je naučit základům přirozené pohybové gramotnosti, která dětem dnes v hodně případech chybí.

Do každé z našich partnerských škol nebo školek přijede školený trenér s licencí zaměřenou na děti a mládež, který dětem na venkovním sportovišti či v tělocvičně  vštěpuje zábavnou formou zpravidla 45 minut pohybovou průpravu. V každé hodině cvičení se snažíme zaměřit na něco jiného, aby cvičení pro děti bylo pestré a mohly se těšit na každou další hodinu s naším trenérem. Děti se tak naučí základům různých sportů a hlavně  se jim tímto již v útlém věku vštěpuje radost ze sportu a pohybu jako takového, který je pak zpravidla provází jejich dalším životem.

Proč právě Bavíme se sportem?

  • Projekt je unikátní v tom, že my přijedeme za dětmi do školky nebo školy, čímž odpadá starost rodičů s doprovázením dětí na sportoviště.
  • Nejsme zaměření na žádný konkrétní sport. Snažíme se dětem dát všeobecný základ, aby mohly v budoucnu dělat jakýkoliv sport a byly dobře připravené.
  • Cvičení vedou zkušení trenéři s licencí zaměřenou na děti a mládež. Velký přínos pro děti v mateřské nebo základní škole má to, že hodiny cvičení vede trenér – muž. Ve školství se pohybuje více učitelek než učitelů, v MŠ a na 1. Stupni ZŠ se většina dětí s panem učitelem většinou nesetká a tak hodiny cvičení s panem trenérem je pro dětičky zpestření.
  • Provozujeme i další doprovodné aktivity jako je například Příměstský tábor, Dětské skupiny, Sportovní akce, Pohybové centrum
  • Přistupujeme k dětem individuálně a ctíme jejich věkové i pohybové odlišnosti. Každé dítě bereme jako osobnost!

Pro přihlášení kliknete na odkaz přihláška na https://www.bavimesesportem.cz/pohybove-krouzky-v-ms-a-zs, pokud nejste u nás registrovaní, nejprve se musíte registrovat, do mailu Vám přijdou přístupové údaje, pod kterými se přihlásíte, následně si můžete změnit heslo, dále zaregistrujete své dítě jako studenta a přihlásíte ho na konkrétní kurz. Po přihlášení Vám přijde do mailu potvrzení s dokladem pro platbu a po zaplacení systém vygeneruje daňový doklad, který můžete uplatnit u zdravotní pojišťovny.

V případě přihlášení Vašeho dítěte se ohledně provozních záležitostí organizace cvičení v jednotlivých zařízeních prosím obracejte přímo na trenéra, který je uvedený v rozvrhu:

 

Na webových stránkách www.bavimesesportem.cz v dokumentech najdete formulář o předání zodpovědnosti, který prosím v případě, že Vaše dítě si trenér na hodiny cvičení bude vyzvedávat z MŠ či Školní družiny, vyplňte a odevzdejte v MŠ či Školní družině. Formulář vyberte podle jména trenéra, který je uveden v rozvrhu u MŠ, či ZŠ, které Vaše dítě navštěvuje.

Prosíme, aby děti měly v šatně k dispozici vhodné sportovní oblečení ven i dovnitř (hodně záleží na počasí) a abyste dětem v den, kdy mají hodiny cvičení, dávali s sebou láhev s pitím, aby děti mohly dodržovat pitný režim, který je při pohybu velmi důležitý.

Po uhrazení faktury vám přijde do mailu odkaz na stažení dokladu o zaplacení, se kterým můžete zajít na zdravotní pojišťovnu, která Vám aktivitu proplatí. Pokud by vám aktivitu proplatil zaměstnavatel v rámci benefitu, nic neplaťte, vystavíme Vám na požádání na zaměstnavatele fakturu s konkrétním textem, který budete požadovat.

V Náchodě 1.9.2023

Ing. Petr Vítek, předseda spolku